Info ang Covid-19

 

Der er fortsat krav om enten negativ og gyldig coronatest eller coronapas.

Fra 01-08-2021 er der ikke fast tjek af alle trænende, men der vil blive foretaget stikprøvekontrol hver dag.
Ved brud på disse regler vil man blive bortvist fra træningscenteret.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Mvh
Melisa og Aske
Sundhedshuset Viby Sj.