Skip to content

Modningsforløb

Hjælp din fødsel på vej på en naturlig og skånsom måde.


– Fastlagt modningsforløb –
 
Du får fast konsultationstid 2 x ugentligt af 45 minutters varighed.
Modningskonsultationerne bygger på akupunktur, massage og masser af viden, som kan være med til at booste og modne dig så du kan gå spontant i fødsel og måske undgå medicinsk igangsættelse.
 
Tilbydes fra tidligst 37+0 med faste behandlingskonsultationer frem til du går i fødsel – max til 41+6.